Home

Over CVB GEZONDHEID

visie, doelstellingen missie

Centrum voor Bedrijfsgezondheid is een organisatie in Veenendaal die werkgevers ondersteunt en begeleidt bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden, o.a. met preventieve trajecten ter voorkoming van het (ziekte)verzuim en als verzuim zich voordoet met een directe aanpak. De verzamelde kennis en ervaring op de gebieden van preventie, belastbaarheid, gezondheidsmanagement, veiligheid en arbodienstverlening is breed en groot.
Onze dienstverlening start met preventie en loopt zo nodig dóór na 2 jaar ziekteverzuim. Ons verzuimvolgsysteem werkt proactief en is ingericht om de (ex) medewerker te kunnen blijven volgen. Centrum voor Bedrijfsgezondheid heeft een samenwerkingsverband met meerdere ‘Preventiecentra’ door heel Nederland waar spreekuren en preventieve trajecten georganiseerd kunnen worden.

Centrum voor bedrijfsgezondheid

Onderscheid zich door. . .

Ziekteverzuim

Centrum voor Bedrijfsgezondheid gaat ervan uit dat een ondernemer eigen regie en verantwoordelijkheid wil houden op en voor het verzuim en de gezondheid van zijn/haar medewerkers. Wij zijn de deskundige. . .

Verzekering

Door zorg en inkomensverzekeringen goed te gebruiken helpen wij om medewerkers sneller te laten terugkeren in het arbeidsproces, vaak wordt er weinig tot geen beroep op gedaan en /of zijn de premies onbetaalbaar

Preventief

Er wordt door de afdeling ‘praktische inspanningsfysiologie’ van CVB veel onderzoek gedaan naar de belastbaarheid van werknemers. Bij bijvoorbeeld stress en burn-out is gewoonlijk sprake van (extreme) vermoeidheid.

Subsidies

In een aantal gevallen kan de werkgever het loon verhalen op het UWV omdat sprake is van een speciale regeling (14% van de werknemers valt onder een speciale regeling). Het inventariseren of sprake is van. . .

Landelijk Netwerk

Centrum voor Bedrijfsgezondheid heeft een samenwerkingsverband met meerdere ‘Preventiecentra’ door heel Nederland waar spreekuren en preventieve trajecten georganiseerd kunnen worden.

Screening

De directie formuleert doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar inzake verzuim, inzetbaarheid, vitaliteit en committeert zich aan deze doelstellingen, onder andere door deze actief uit te dragen binnen de eigen organisatie.

Diagnose stellen

Directe aanpak van het lopend en dreigend verzuim

Na het opmaken van een bedrijfsprofiel worden de verzuim-, gezondheids- en de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart worden gebracht en wordt omgezet in een advies rapport.

Na het opstellen van een advies rapport wordt dit direct opgevolgd door de directe aanpak van het lopend- en voorkomen van dreigend verzuim. Deze aanpak richt zich op de grootste veroorzakers van verzuim en leidt gewoonlijk binnen korte termijn tot een lager verzuimpercentage.

pro-actief gezondheidsbeleid

vitale medewerkers

structureel meer grip op personeels verzuim

Contact