Gemiddeld verzuimpercentage in Nederland 4,9%.

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is 4,9%. Dit houdt in dat 4,9% van de tijd verloren is gegaan door ziekte binnen je organisatie. Het gemiddelde verzuimpercentage van bedrijven waar CVB voor werkt is gemiddeld 3,2%. Dit geeft dus aan dat pro actief handelen zorgt voor grip op verzuim.

De werkzame beroepsbevolking in Nederland bestaat uit bijna 9 miljoen personen (CBS: eerste kwartaal 2021). Gemiddeld gaat 4,9% van hun werktijd dus verloren aan verzuim. Uit onderzoek is gebleken dat 70% tot 80% van de gevallen het gevolg is van een niet medische oorzaak.

70% tot 80% van de oorzaken voor verzuim is niet medisch

Dit houdt in dat 70% tot 80% het gevolg kan zijn van diverse omstandigheden. Dit kunnen zowel werk gerelateerde maar ook privé omstandigheden zijn. Voorbeelden hiervan zijn een echtscheiding, onenigheid met een collega of een te hoge werkdruk. Veel van deze gevallen zouden voorkomen kunnen worden door preventief handelen van bijvoorbeeld een arbodienstverlener.

CVB-gemiddeld-verzuim-in-Nederland-niet-medisch

Verschillende niveaus van verzuimbeleid

Binnen organisaties herkennen wij verschillende niveaus van beleidsvoering op het gebied van verzuimpreventie.

 • Reactief Er wordt pas omgegaan met verzuim zodra zich een incident voordoet. Een voorbeeld hiervan is een interventie inzetten bij fysiek verzuim. Er worden dus geen preventieve acties ondernomen.
 • Planmatig: Er is sprake van losse acties op gebied van gezondheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Men voert RI&E uit maar er is nog niet echt sprake van beleidsmatige preventie.
 • Proactief: Men richt zich op preventie en er is beleid ontwikkeld. Het beleid is echter nog niet verbonden met strategie en visie van de organisatie.
 • Integraal: Er is een beleid ontwikkeld op het gebied van preventie. Daarnaast is het beleid gekoppeld aan de missie en visie en volledig geïntegreerd binnen de organisatie.

Een integrale aanpak is de beste manier om verzuim te voorkomen, hiervoor zullen organisaties een arbodienstverlener als CVB moeten aanstellen. Met de verzamelde kennis op de gebieden van belastbaarheid, gezondheidsmanagement en veiligheid kan CVB dan een beleid ontwikkelen op het gebied van preventie.

Voordelen van preventie

Sommige organisaties zullen verzuimpreventie als een extra kostenpost zien, maar het heeft enorm veel voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Natuurlijk zorgt het voor minder kosten door verzuim, daarnaast behoud je personeel, geeft het een goed imago en zorgt het voor gelukkige en gemotiveerde werknemers. En dat laatste is natuurlijk het aller belangrijkst. Wist je dat de meest vitale en gelukkige werknemers een enorme impact hebben op rendement:

 • 37% minder verzuim
 • 25% tot 65% minder verloop
 • 41% minder kwaliteitsgebreken
 • 48% minder veiligheidsincidenten
 • 22% hogere omzet
 • 21% hogere productiviteit
 • 10% hogere klanttevredenheid

Wil je ook het gemiddelde verzuimpercentage van jouw bedrijf verlagen en integraal aan de slag met verzuimpreventie? Neem dan contact met ons op via cecile@cvbgezondheid.nl dan kijken we samen wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.