Verzuim en vakantie, wat te doen?

Ook nu de vakantieperiode is aangebroken kun je als werkgever te maken krijgen met verzuim. Veel werkgevers weten niet wat de regelgeving is rondom zieke medewerkers en vakantie. Wat moet je doen als een werknemer zich tijdens de vakantie ziekmeldt?, wat als je zieke medewerker toch op vakantie is? En heeft vakantie invloed op verzuimreductie? Dit zijn een aantal onderwerpen waar we in dit artikel aandacht aan zullen besteden.

Mag een medewerker op vakantie als hij ziek is?

Wanneer een medewerker ziek thuis zit, maar toch op vakantie wil, moet daarvoor altijd toestemming worden gevraagd aan de werkgever. Het lijkt natuurlijk tegenstrijdig dat een werknemer niet kan werken maar wel op vakantie kan, toch zou het een zieke medewerker goed kunnen doen. Echter is dit lastig te beoordelen. In dit soort situaties is het verstandig om advies op te vragen bij je arbodienstverlener. Die kunnen beoordelen of een vakantie bijdraagt aan het herstel van de werknemer of niet. Uiteindelijk beslist de werkgever of de persoon in kwestie op vakantie kan.

Een medewerker is ziek tijdens vakantie

Het kan natuurlijk gebeuren dat je medewerker tijdens de vakantie ziek wordt. In dat geval kan je de ziekte dagen niet zomaar van de vakantiedagen afschrijven. Dit mag alleen in de volgende gevallen:

  • Het is afgesproken in de cao, het contract of uw verzuimprotocol.
  • Als het op een andere manier schriftelijk is vastgelegd dat de ziektedagen mogen worden afgeschreven van de vakantiedagen . Dit mag alleen ingehouden worden op de bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Wanneer de medewerker zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te boeken.

In principe geldt het protocol wat betreft ziekmeldingen dus ook tijdens de vakantieperiode. De werknemer zal zich dan normaliter ziek moeten melden bij zijn/haar leidinggevende. Het helpt om dit goed te communiceren met de werknemers. Geef duidelijk het protocol aan en zorg dat ze weten waar ze naartoe moeten bellen. Het is mogelijk om aan de werknemer een verklaring van een huisarts te vragen, zo kan de arbodienst de ziekmelding beoordelen en bepalen of er acties ondernomen kunnen worden die helpen bij het herstel van de werknemer.

Mijn medewerker is op vakantie naar een code rood of oranje gebied.

Anno 2021 zijn er meer dingen waar we rekening mee moeten houden op het gebied van vakantie en verzuim vanwege het COVID-19 virus. Want wat als je werknemer op vakantie gaat naar een land dat wordt aangemerkt als code oranje gebied? Dan krijgen reizigers het dringende advies om na thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan, wat dus voor onnodig verzuim zorgt. Maak daarom goede afspraken met je werknemers over hun vakantiebestemmingen en bespreek het eventuele risico van een quarantaineplicht.

Daarnaast kan het ook nog voorvallen dat een werknemer besmet raakt met het coronavirus terwijl hij/zij willens en wetens op vakantie is gegaan naar een code oranje of rood gebied. Echter is er geen sluitend antwoord te geven op de vraag wie dit dan gaat betalen. Aangezien dit nog niet bij de rechter is geweest. Bespreek dit daarom met je werknemers voor ze op vakantie gaan.

Heeft vakantie invloed op verzuimreductie?

Vakantie is enorm belangrijk in relatie tot verzuimreductie. Daarom is het goed om als werkgever het opnemen van vakantiedagen te stimuleren. Het blijkt ook dat het uitstellen van vakantie of verlof nadelige gevolgen kan hebben op iemands gezondheid.

Is 25 verlofdagen nog wel van deze tijd?

In principe heeft iedereen 25 verlofdagen per jaar. Maar is het nog wel van deze tijd om daar aan vast te houden? Onze specialist duurzame inzetbaarheid zegt hierover: “Ik adviseer soms om als werkgever meer vrijheid te bieden aan je werknemers. Als een werknemer niet lekker in zijn/haar vel zit vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding, werkt het soms beter om de persoon in kwestie een dag extra vrij te geven. Dit kan namelijk helpen met het voorkomen van langdurig verzuim. De 25 verlofdagen per jaar zijn een minimaal aantal en als iemand er meer nodig heeft om welke reden dan ook, dan doe je er verstandig aan om ze die te gunnen. Bovendien ben ik van mening dat als iemand zijn werk goed doet, dat het niet uit moet maken of dit nou in 4 of 5 dagen gedaan is. Als het werk maar af is”

Hoe zit het met verzuim in populaire Europese vakantielanden?

Uit de zesde European Working Conditions Survey (EWCS) van Eurofound blijkt dat het percentage werknemers dat in Nederland verzuimde ligt boven het EU28-gemiddelde. In Malta, Finland en Denemarken is het verzuimpercentage het hoogst. In Portugal en Roemenië is het percentage werknemers dat de laatste 12 maanden minstens een dag verzuimde het laagst.

Over het algemeen zijn er in Europese landen 2 modellen te zien die zich richten op verzuimreductie. Aan de ene kant zien we dat er een focus kan liggen op het besparen van kosten die gerelateerd zijn met verzuim. Aan de andere kant zijn er landen die zich focussen op het welzijn van werknemers. Beide modellen zijn verweven in nationale strategieën van overheden en bedrijven.