Alles wat je moet weten over PMO & PAGO

Een enorme kostenpost in het bedrijfsleven is ziekteverzuim of productieverlies. Die kosten kunnen oplopen tot miljoenen euro’s per jaar. Deze kostenpost is echter niet onontkomelijk. Door een pro actief verzuimbeleid te voeren houd je je medewerkers gezond, fit, productief en gelukkig. Onderdelen van een pro actief verzuimbeleid zijn: Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit zijn allebei medische onderzoeken bedoeld voor werknemers. Het helpt de gezondheidsrisico’s bij werknemers in kaart te brengen. In deze blog zullen we antwoord geven op de veel gestelde vragen rondom PMO – PAGO.

Wat is PMO - PAGO? Centrum voor Bedrijfsgezondheid

Wat is PMO – PAGO?

Nog even één keer voor de duidelijkheid. PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) zijn instrumenten om de gezondheid van werknemers periodiek te onderzoeken.

Wat is het verschil tussen een PMO en PAGO?

Het PMO is een “verbeterde” versie van het vroegere PAGO. Het PAGO is vooral bedoel om de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen. Voor het PMO wordt ook gekeken naar de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid en de leefgewoonten van de werknemer. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het alcoholgebruik, de hoeveelheid beweging en de voeding van de werknemer.

De belangrijkste verschillen tussen PMO en PAGO zijn:

 • Bij een PMO is het personeel zelf actief betrokken in de vorm van personeelsvertegenwoordiging, danwel ondernemingsraad. Zij zijn actief betrokken bij zowel het opstellen en uitvoeren van de PMO. Bij een PAGO is dit niet het geval.
 • PMO is niet alleen gericht op gezondheid maar met name op preventie. De uitkomsten van het onderzoek moeten de werknemer helpen om zijn of haar gezondheid te verbeteren of beschermen. Het PAGO is alleen maar gericht op de risico’s die te maken hebben met werk. Deze risico’s komen voort uit de RI&E (Kijk hier voor meer informatie over de RI&E). Doel van het PAGO is de gezondheidsschade te analyseren die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s
 • Een PMO kan deels verplicht worden gesteld, mits dit in het CAO is opgenomen.

Wat wordt er gemeten bij een PMO – PAGO

De onderdelen van een PMO – PAGO zijn vaak opgebouwd uit verschillende modules. Zo kun je zelf kiezen hoe uitgebreid het onderzoek moet worden. Dit kan ook verschillen per arbodienst die het onderzoek uitvoert.

In het voorbeeld zie je hoe de modules bij Centrum voor Bedrijfsgezondheid zijn opgebouwd. Bij ons staan de persoonlijke gezondheidsomgeving, gezondheid, vitaliteit en leefstijl centraal.

Het PMO begint met een werknemersonderzoek. Bij Centrum voor Bedrijfsgezondheid bieden wij de volgende onderdelen aan:

 • Algemene gezondheidsrisico’s
 • Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Stress
 • Motivatie & Persoonskenmerken
 • Risico op COPD, hart- en vaatziekten, diabetes en nierfalen Meting BMI en buikomvang
 • Duurzame inzetbaarheid:
  • Workability Index (WAI)
  • PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA): o.a. mentale veerkracht.
  • Bevlogenheid
  • Fysieke werkbalans: bewegingsapparaat
  • Mentale gezondheid: risico op burn-out, depressie en angstklachten
  • Slaap (ook onregelmatig werk & nachtdienst)

Aan de hand van het werknemersonderzoek geven we feedback aan de werknemers over hun gezondheidssituatie en risico’s. Vervolgens gaan we over tot advies over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren en risico’s kunnen verminderen. Bij voldoende deelnemers komt er een bedrijfsrapportage beschikbaar over de algehele gezondheid van het personeel.

Is de PMO of PAGO verplicht?

De volgende wetgeving is vastgesteld rondom de PMO:

De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. (Arbowet artikel 13).

Bij de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet de werkgever zich laten bijstaan  door een geregistreerd bedrijfsarts (Arbobesluit art 2.14 a) Wanneer je werknemers in dienst hebt ben je dus verplicht een PMO af te nemen. Werknemers zijn echter niet wettelijk verplicht om deel te nemen aan een PMO – PAGO. Voor een PMO kan er wel een deelnameverplichting bestaan op grond van de CAO voor jouw branche. Verder zijn er voor bijzondere risico’s of risicogroepen aanvullende bepalingen opgenomen in Arbowet/besluit o.a. jeugdigen, zwangeren, medewerkers in nachtdienst, blootstelling aan geluid.

Hoe vaak moet een PMO – PAGO uitgevoerd worden?

Er bestaat geen wettelijk termijn voor de geldigheid van een PMO – PAGO. Je mag als werkgever dus zelf bepalen hoe vaak je een medisch onderzoek aanbiedt. In sommige gevallen is medisch onderzoek en de frequentie ervan in het cao opgenomen. Wanneer dit niet het geval is adviseren wij om de frequentie te baseren op de aard van het werk en de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Daarnaast toon je je als werkgever je waardering voor je werknemers en laat je zien dat je de (mentale) gezondheid en vitaliteit van je werknemers belangrijk vind.

Op weg naar een gezonde en vitale organisatie

Gezonde, vitale en gelukkige mensen in je organisatie hebben energie en zijn productief. Ben jij een ondernemer die waarde hecht aan gezonde, vitale en gelukkige werknemers? Laat Centrum voor Bedrijfsgezondheid je daarbij helpen en neem vandaag nog contact met ons op.

Bij Centrum voor Bedrijfsgezondheid hebben we jarenlange ervaring met het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek. Met onze verschillende modules hebben we altijd een oplossing die past bij jouw bedrijf. Klik hier om contact met ons op te nemen. Benieuwd naar wat wij nog meer voor jou kunnen betekenen? Klik hier voor meer informatie over onze diensten.