Bedrijfsarts

Bedrijfsarts

Waarvoor?

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten.

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

 

Waarom?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

 

Procedure

  • De werkgever of leidinggevende meldt een werknemer aan voor onderzoek.
  • a.v. het onderzoek volgt behandeling of een advies voor b.v. een meer multidisciplinaire interventie.
  • Na afloop van een onderzoek of traject wordt een verslag meegegeven aan de werknemer en eventueel samen met de werkgever of leidinggevende besproken.
  • Eventueel kan advies voor voorkomen van klachten gegeven worden.

 

Procedure:

Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.