Onderzoek

Onderzoek

 1. Health Check

Soort onderzoek:  Eenvoudig belastbaarheidsonderzoek.

Uitgevoerd door: Afdeling “Praktische inspanningsfysiologie” van “Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training” in samenwerking met één van de interne fysiotherapeuten.

Duur: 60 min;

Inhoud onderzoek:

 • Biometrische metingen (lengte, gewicht, geslacht, BMI en bloeddruk);
 • Inspanningstolerantieonderzoek (Fitmate/ademgasanalyse);
 • Krachttest (Back Strength);
 • Rapportage.

Kosten: € 95,00.

Ontdubbeling kosten door middel van aanvullende zorgkostenverzekering van de werknemers op basis van fysiotherapie. Is er geen aanvullende zorgverzekering dan wordt gekeken naar een alternatief.

 

 1. Inspanningstolerantieonderzoek/Intake fysiek

Soort onderzoek: Uitgebreid belastbaarheidsonderzoek.

Duur: 2 tot 2,5 uur.

Kosten: € 225,00;

Inhoud monodisciplinaire intake Fysiek / Belastbaarheidsonderzoek:

 • PAR-Q vragenlijst (vragenlijst veilig bewegen);
 • PSK vragenlijst (Patiënt Specifieke Klachten / in-exclusiecriteria);
 • Biometrische metingen (lengte, gewicht, geslacht, BMI en bloeddruk);
 • HRV (Hartslagvariabiliteit, onderzoek fysieke stress);
 • Inspanningstolerantieonderzoek (CPET/ademgasanalyse);
 • Krachttest;
 • Rapportage.

 

Rapportage:

 • Werknemer:
  • Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld waarin alle gegevens van het onderzoek op eenduidige en overzichtelijke wijze zijn uitgewerkt. Deze rapportage wordt in een gesprek van ca. een uur met de werknemer besproken. Werknemer is vrij om het rapport te bespreken met de werkgever of leidinggevende
 • Werkgever:
  • De werkgever wordt op procesniveau (niet inhoudelijk) op de hoogte gebracht en gehouden. Tenzij de werknemer daar bezwaar tegen heeft.
 • Bedrijfsarts:
  • De bedrijfsarts ontvangt, na toestemming van de werknemer, de rapportage

Ontdubbeling kosten door middel van aanvullende zorgkostenverzekering van de werknemers op basis van fysiotherapie.

 

 1. Inspanningstolerantieonderzoek/Intake fysiek en psychisch

Soort onderzoek: Zeer uitgebreid belastbaarheidsonderzoek.

Duur: 5,5 tot 6 uur.

Kosten: € 825,00;

Inhoud onderzoek:

Ontdubbeling kosten door middel van aanvullende zorgkostenverzekering van de werknemers op basis van fysiotherapie.

Multidisciplinair intake Fysiek

 • Belastbaarheidsonderzoek waarin opgenomen:
 • PAR-Q vragenlijst (vragenlijst veilig bewegen);
 • PSK vragenlijst (Patiënt Specifieke Klachten);
 • BRAVO vragenlijst;
 • Biometrische metingen (lengte, gewicht, geslacht, BMI en bloeddruk);
 • HRV (Hartslagvariabiliteit, onderzoek fysieke stress);
 • Inspanningstolerantieonderzoek (CPET/ademgasanalyse);
 • Uitgebreide krachttest;
 • Rapportage.

 

Multidisciplinair intake psyche (Shared Ambition)

 • Onderzoek op basis van een screening m.b.v. vragenlijsten:
 • OQ-45 vragenlijst;
 • UCL vragenlijst;
 • NPV-2 vragenlijst.

 

Vervolg: Interpretatie, verslaglegging, multidisciplinair overleg en terugkoppeling.

 

Inhoud rapportage:

 • Werknemer:
  • Er wordt een uitgebreide rapportage opgesteld waarin alle gegevens van het onderzoek op eenduidige en overzichtelijke wijze zijn uitgewerkt. Met de werknemer wordt in een uur de uitkomsten van het onderzoek besproken. De werknemer is vrij het rapport te bespreken met de werkgever of leidinggevende.
 • Werkgever:
  • De werkgever wordt in alle gevallen op procesniveau (niet inhoudelijk) geïnformeerd
 • Bedrijfsarts:
  • De bedrijfsarts ontvangt, na toestemming van de werknemer, de rapportage

 

Multidisciplinaire intake fysiek/psychisch inclusief traject/behandeling

 • Uitgebreid inspanningstolerantie onderzoek bij aanvang en na afloop (zoals omschreven bij punt 3) Inspanningstolerantieonderzoek/Intake fysiek en psychisch;
 • I.c.m. psychisch belastbaarheidsonderzoek;
 • Multidisciplinair overleg na afloop van het onderzoek;
 • Rapportage op basis van uitkomsten multidisciplinair overleg.

(meervoudige problematiek, preventie, snelle interventie (middel)lang en dreigend langdurig verzuim).

Duur: 2 dagdelen + 9 uur psychisch (behandeling) en 13/26 uur fysiek (traject);

Kosten: € 1.805,00.

 

 1. Vervolgtrajecten/programma’s
  1. Een “Healthcheck” en “Intake” kan worden opgevolgd door een medische fitnesstraject van 13 en 26 weken. Afhankelijk van de doelstelling van een cliënt vindt afstemming over de lengte van een traject plaats. Gewoonlijk na overleg met de bedrijfsarts en werkgever.

De kosten voor deze trajecten/programma’s bedragen voor 3 maanden € 165,00 en voor 6 maanden  € 325,00. De trajecten worden begeleidt door bewegingstherapeuten en bewegingsagogen.

  1. Overige interventies en therapie mogelijkheden fysiek
 • Fysiotherapie/bedrijfsfysiotherapie;
 • Werkplek onderzoek;
 • Dietist / voedingsdeskundige;
 • PMO.

 

 1. Multidisciplinair traject incl. bedrijfsarts en casemanager

Begeleiding vindt plaats door:

 • Bedrijfsarts (verwijzer);
 • Casemanager;
 • Psycholoog;
 • Inspanningsfysioloog;
 • Evt aangevuld door fysiotherapeut;

Duur: 3 maanden;

Kosten: € 2.880,00

Het onderzoek vindt plaats door inspanningsfysioloog, fysiotherapeut, arts (bedrijfs-/revalidatiearts) en/of psycholoog. De begeleiding ligt in handen van de psycholoog, fysiotherapeut en/of bewegingstherapeuten/bewegingsagogen.

 

Bij een advies voor fysieke training worden aanvullende kosten berekend, te weten:

Kosten fysiek/oefening/training:

 • Drie maanden durend traject € 495,00

 

Procedure:

Het aanvragen van een traject loopt via de leidinggevende, de bedrijfsarts of via mail: info@cvbgezondheid.nl.