Over ons

OVER ONS CVB Gezondheid

visie, doelstellingen en missie

Centrum Voor Bedrijfsgezondheid BV
Centrum Voor Bedrijfsgezondheid is een organisatie in Veenendaal die werkgevers ondersteunt en begeleidt bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden, o.a. met preventieve trajecten ter voorkoming van het (ziekte)verzuim en als verzuim zich voordoet met een directe aanpak. De verzamelde kennis en ervaring op de gebieden van preventie, belastbaarheid, gezondheidsmanagement, veiligheid en arbodienstverlening is breed en groot. Onze dienstverlening start met preventie en loopt zo nodig dóór na 2 jaar ziekteverzuim. Ons verzuimvolgsysteem werkt proactief en is ingericht om de (ex) medewerker te kunnen blijven volgen.

Centrum Voor Bedrijfsgezondheid heeft een samenwerkingsverband met meerdere ‘Preventiecentra’ door heel Nederland waar spreekuren en preventieve trajecten georganiseerd kunnen worden. Medewerkers en samenwerkende partners van Centrum Voor Bedrijfsgezondheid hebben ruime ervaring met MKB-werkgevers en met vrijwel alle branches en sectoren. Wij hebben specialisten in huis inzake MKB-branches, zorg, sport, overheid, onderwijs en maakindustrie.

Eigen regie op gezondheid en verzuim
Centrum Voor Bedrijfsgezondheid gaat ervan uit dat een ondernemer eigen regie en verantwoordelijkheid wil houden op en voor het verzuim en de gezondheid van zijn/haar medewerkers. Wij zijn de deskundige partner die de werkgever en leidinggevende ondersteunt bij deze begeleiding. Wij leveren de mogelijkheden, ook aan de werknemer, waardoor bedrijven en werknemers vitaal en gezond blijven en/of worden.

Professionals
Centrum Voor Bedrijfsgezondheid werkt uitsluitend met, voor zover van toepassing, geregistreerde en gecertificeerde professionals op het gebied van verzuimmanagement, preventie, zorgverlening, gezondheidsbeleid (leefstijl), sociale zekerheid en collectieve zorg- en inkomensverzekeringen en uiteraard vertrouwenspersonen (man en vrouw). Vrijwel alle professionals werken in of vanuit de locatie van het preventiecentrum in het land.