RI & E

RI & E

Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel, of omdat de werkplek niet goed is ingericht?

Dan stagneert het werk. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke vervanging bij. Bovendien brengt het mogelijk uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico’s!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Een RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht!

 

U kunt de uitvoering van RI&E uitbesteden aan Centrum voor Bedrijfsgezondheidszorg of zelf de uitvoering op u nemen. In het laatste geval dient uw RI&E in veel gevallen nog te worden getoetst. Ook de toetsing kan Centrum voor Bedrijfsgezondheidszorg op zich nemen.

Procedure:

Het aanvragen van een RI&E kunt u via 0318- 734297 of via mail: info@cvbgezondheid.nl