WIA-hiaat

WIA-Hiaat

Deze verzekering geldt voor het langdurig risico op arbeidsongeschiktheid betreffende uw medewerkers, en dekt max. tot 70% van het laatst verdiende inkomen.